Förpackningsdesign

varumarkesidentitet

Förpackningsdesign

Förpackningar är en viktig del av kundkommunikationen av varumärket och är ofta genom den den första kontakten med kunden sker. Inom den digitala försäljningen är det ofta ett område som hamnar i skymundan men som får allt större betydelse då fokus flyttas till kundupplevelsen och konkurrensen skärps. Förpackningsdesign sträcker sig idag längre än produkten och dess förpackning och inkluderar även emballaget. För att ge en premiumupplevelse går det inte längre att leverera att leverera en produkt i en begagnad kartong inplastad i tejp. Allt fler ehandlare väljer att lämna med en lapp i leveranspaketet, ibland handskriven, som går i linje med varumärket och paketeringen.

Med hjälp av vår partner BAS har vi lång erfarenhet av att ta fram förpackningar som är kommersiellt framgångsrika med innovativ design.

Boka ett möte för att se ett demo av de produkter och produktlinjer vi tagit fram.

Kontakta Oss