Design & innehåll

Design & innehåll

Design och innehåll är viktiga delar i att skapa en upplevelse för kunden och är efter erbjudandet det viktigaste för en framgångsrik ehandel. En tydlig struktur möjliggör för kunden att kunna upptäcka fler och relevanta produkter och en tydlig grafisk design gör att kunden känner trygghet och kan identifiera sig med varumärket.

En responsive design är idag en självklarhet då många webbutiker har såväl fler besök som  genererad omsättning från mobila enheter än desktop. Vi optimerar alltid våra webbutiker för mobil, läsplatta och desktop och rekommenderar "mobile first"-konceptet, att ta fram designen för mobilen först och därefter övriga enheter.

New Amsterdam arbetar enligt ett koncept vi kallar agil design, eller pragmatisk design, vilket innebär att vi sällan tar fram färdiga designskisser över webbutiken innan vi påbörjar utveckling. Anledningen till det är enkel, extern designbyråer har sällan en god uppfattning hur funktionalitet på bästa sätt ska implementeras eller hur designen ska optimera konverteringen. Denna optimering sker genom ett löpande arbete i produktion där olika design och flöden testas mot varandra, sk A/B testning. Därför rekommenderar vi att utgå från en standarddesign som under utvecklingsfasen utökas och anpassas till kundens behov tills dess att kunden är nöjd. Det garanterar också att varken mer design eller utveckling krävs än vad som är nödvändigt och ger maximal affärsnytta.

Produktbilder är en viktig del för i kundupplevelsen och för många produkter kan även produktvideo ge en bättre upplevelse och ökad försäljning. Genom våra partners hjälper vi er både att visa, organisera och producera videomaterial.

Kontakta Oss